Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

BHP przy organizacji i realizacji widowisk, czyli bezpieczna scena estradowa

Przy organizacji wszystkich wydarzeń publicznych i masowych konieczne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie zarówno występującym, jak też uczestnikom bezpieczeństwa i komfortu przez cały czas trwania wydarzenia. Zatem na organizatorach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Od nich zależy nie tylko powodzenie wydarzenia i zadowolenie jego uczestników, ale również ich bezpieczeństwo.

Należy więc znać zasady BHP przy organizacji widowisk. Dotyczą one jego wszystkich obszarów, jednak my skoncentrujemy się tylko na tych najważniejszych. Sprawdź, czy jesteś dobrze przygotowany do organizacji planowanego wydarzenia.

BHP organizacji widowisk – obowiązki organizatora

Jeżeli chodzi o BHP realizacji widowisk, dotyczące organizatora, to należy przede wszystkim wspomnieć o opracowaniu szczegółowego regulaminu pracy na scenie. Ponadto odpowiada on za sporządzenie zasad bezpieczeństwa i ewakuacji. Oczywiście może on zlecić to zadanie innym osobom. Ponadto ma on obowiązek zapewnić koordynację czynności realizatorów widowiska oraz przeprowadzić kontrolę wszystkich pracowników. W ustawie dotyczącej BHP organizacji widowisk czytamy także, że organizator ma zapewnić łatwy dostęp do apteczki oraz zorganizować miejsce, najlepiej pomieszczenie, które będzie przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Trzeba też pamiętać, że podczas już trwającego wydarzenia organizator ma obowiązek współpracy z zaproszonymi gośćmi i osobami występującymi na scenie.
Należy jednak wspomnieć też o obowiązkach, jakie związane są z BHP przy organizacji widowisk, ale dotyczą osób, które nie są organizatorami, jednak są związane z pracami organizacyjnymi oraz wykonawczymi. Muszą oni wykonywać instrukcje i polecenia organizatora, nie mogą samodzielnie dokonywać zmian zarówno jeżeli chodzi o plan wydarzenia, jak też budowę konstrukcji scenicznej. W przypadku operatora urządzeń technicznych trzeba pamiętać o konieczności niezwłocznego wstrzymania pracy urządzeń, jeżeli pojawi się jakiekolwiek zagrożenie.

BHP sceny estradowej

W rozporządzeniu i ustawie znajdują się też szczegółowe informacje dotyczące BHP sceny estradowej. Co trzeba na ten temat wiedzieć? Ważne jest obciążenie sceny i podestów. Musi być ono w przypadku zapadni scenicznej, sceny obrotowej i wózka scenicznego większe niż 5 kN/m2, z kolei podłogi zapadni osobowej większe niż 2 kN/m2. Ostępy między ruchomymi elementami sceny, tj. wózki sceniczne czy zapadnie nie mogą być większe niż 20 mm. BHP sceny estradowej wskazują również wyraźnie na wymogi dotyczące trapezów scenicznych, zwracając też uwagę na schody na scenę. Ich stopnie nie mogą być wyższe niż 200 mm. Od strony widowni wymaga się wyraźnego oznaczenia krawędzi sceny i estrady. Wykorzystuje się do tego najczęściej białą lub żółtą taśmę, której szerokość nie może być mniejsza niż 50 mm. Należy też zamontować solidne kratownice, które sprawią, iż zostaną spełnione wymogi dotyczące przytwierdzenia urządzeń technicznych sceny i estrady. Mają być one zabezpieczone przed ewentualną możliwością samoczynnego uruchomienia. Wszelkie dekoracje, elementy wyposażenia sceny i urządzenia techniczne mocowane są nad sceną z wykorzystaniem specjalnych uchwytów.
BHP sceny estradowej to także wymogi dotyczące elementów, jakie muszą się znajdować na jej wyposażeniu. Są to: barierki koncertowe z atestami, lampy oświetlające schody, a także specjalne dywaniki, które służą do przykrywania i zabezpieczania kabli znajdujących się na podłodze.
Decydując się na organizację wydarzenia i tym samym budowę sceny estradowej, trzeba dokładnie zaznajomić się z zasadami BHP organizacji widowisk. Zostały one szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.