Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Budowa hali sportowej - normy, wymagania, sprzęt

Hala sportowa jest coraz chętniej uczęszczanym miejscem przez młodych ludzi. Moda na zdrowy tryb życia, chęć naśladowania wybitnych polskich sportowców i zamiłowanie do aktywności fizycznej przyczyniły się do rozwoju obiektów sportowych w naszym kraju. W ostatnich latach zarówno w dużych, jak i małych miastach powstały nowoczesne hale. Są to nie tylko obiekty przy szkołach i ośrodkach kultury, lecz także niezależne sale do użytku publicznego. Budowa hali sportowej wymaga jednak, oprócz dobrego projektu i funduszy, spełnienia określonych norm i wymagań.

Hala sportowa powinna być miejscem przyjaznym miłośnikom sportu i aktywności fizycznej, musi więc spełniać wszelkie normy dotyczące bezpieczeństwa, a także być wyposażona w niezbędny sprzęt. Potencjalni użytkownicy, którzy obserwują postępy w budowie, bardzo rzadko zwracają uwagę na to, z jakich elementów składa się obiekt, ważny jest dla nich efekt końcowy. Budowa hali sportowej to, tak naprawdę, bardzo złożony proces. Wiele kwestii z nim związanych jest bliżej nieznanych przeciętnemu człowiekowi.

Normy budowy hali sportowej

W katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego znaleźć można aż 428 norm, które muszą spełniać obiekty i sprzęt sportowy, a dokładnie 115 norm dotyczących wymagań dla obiektów sportowych, 114 norm dla sprzętu i wyposażenia do sportów uprawianych w pomieszczeniach zamkniętych i 161 norm dla sportów wodnych i uprawianych na wolnym powietrzu.

Normy budowy hali sportowej obejmują boiska i miejsca rozgrywek sportowych, widownie, szatnie i wszystkie inne pomieszczenia, które znajdują się na terenie obiektu. Widownie i trybuny halowe powinny być zgodne z normą PN‑EN 13200-1:2005. Wyszczególnione zostały w niej zasady, zgodnie z którymi należy projektować i budować pomieszczenia oraz strefy przeznaczone dla kibiców. Podczas projektowania oświetlenia hali sportowej należy skorzystać z normy PN-EN 12193 – Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. Znajdziemy w niej informacje dotyczące wymagań, które powinno spełnić światło, aby zapewniało odpowiednią widoczność zawodnikom na boisku, sędziom i widzom. Normy budowy hali sportowejdotyczące oświetlenia obejmują 3 klasy instalacji świetlnych, które nawiązują do rozgrywek i zajęć na odpowiednim poziomie, czyli zawody międzynarodowe, krajowe, regionalne, lokalne, trening, rekreacja/sport szkolny.

Równie ważna zarówno dla przepisów, jak i dla jakości sportowych rozgrywek jest nawierzchnia boiska. Wszelkie zasady dotyczące jej wyboru zostały opisane w normach EN 14903:2018 i EN 16837:2018.

normy budowy hali sportowej: wymogi i wskazówki.

Budowa hali sportowej – wymagania odnośnie sprzętu i wyposażenia

Wiesz już, że budowa hali sportowej musi spełniać pewne normy, które obejmują miejsce rozgrywek, oświetlenie i widownię. Aby jednak obiekt był właściwie przystosowany do uprawiania różnych dyscyplin, konieczne jest wyposażenie go w odpowiedni sprzęt. Na hali powinny się znaleźć kotary i siatki ochronne, tablica wyników, siatki do piłki siatkowej, kosze do koszykówki oraz bramki spełniające wymagania dotyczące ich wymiarów. Ponadto nie może zabraknąć na niej piłek i sprzętu treningowego. Jeżeli hala sportowa ma mieć szersze przeznaczenie, np. być miejscem zajęć ogólnorozwojowych czy też gimnastycznych, warto jest się zastanowić nad materacami i sprzętem gimnastycznym. Na sali często odbywają się również koncerty i wydarzenia kulturalne. Z tego powodu coraz więcej tego typu obiektów ma na wyposażeniu uchwyty oświetleniowe i mobilne podesty sceniczne.

Aby hala sportowa spełniała wszelkie wymagania i normy, nad jej projektem musi pracować zespół specjalistów. Jeżeli planujesz jej budowę, to z przyjemnością pomożemy Ci w odpowiednim wyposażeniu, które jest zgodne z obowiązującym prawem.