Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Budowa sali teatralnej - normy i wymogi

Scena to najważniejszy element sali teatralnej i to na niej projektanci i konstruktorzy koncentrują się najbardziej. Nie można jednak zapominać też o innych elementach wyposażenia, jakimi są widownia, drogi ewakuacyjne czy też instalacje, których nie widać, ale to one odpowiadają za prawidłową akustykę pomieszczenia, odpowiednie nagłośnienie i widoczność tego, co dzieje się na scenie. Budowa sali teatralnej podlega konkretnym normom i wymogom. Czy wiesz, jakie warunki musi ona spełnić?

Budowa sali teatralnej: akustyka wnętrza 

Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotycząca warunków technicznych. Jak wynika z § 323, ust. 2, pkt 4, projektanci muszą zapewnić w pomieszczeniach skuteczną ochronę przed hałasem pogłosowym. Ponadto, wymagane jest dostosowanie warunków do komunikacji słownej, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.

Budowa sali teatralnej wymaga jednak indywidualnego podejścia do akustyki pomieszczenia, dlatego nowa norma PN-B-02151-4:2015-06 nie obejmuje zasad i wymogów dla wnętrz o akustyce kwalifikowanej. W przypadku obiektów kulturalnych ważne jest zaprojektowanie ich w taki sposób, aby zapewniały dobre zrozumienie tekstu słownego i wyrazistość utworów muzycznych. Brzmienie muzyki powinno być jasne i pełne, a nagłośnienie w każdym miejscu widowni – równomierne. Od projektantów wymaga się zmniejszenia różnicy czasów, w których do widzów dociera pierwsza fala odbita i fala bezpośrednia, co można osiągnąć dzięki fachowej wiedzy i znajomości najnowszych technologii.

Budowa sali teatralnej według określonych norm.

Budowa sali teatralnej: scena

Budowa sali teatralnej jest bezpośrednio związana z wykonaniem projektu dla „serca” teatru, czyli sceny. Podczas występów cała uwaga skierowana jest właśnie na nią, więc musi ona mieć wielkość dostosowaną do powierzchni sali, a także być skierowana w stronę widowni w taki sposób, aby umożliwić najlepszą widoczność i słyszalność tego, co dzieje się na scenie. Do budowy sali teatralnej wykorzystuje się podesty sceniczne. To podwyższenie, które pozwala wszystkim dokładnie zobaczyć grę aktorów, niezależnie od miejsca zajmowanego na widowni. Coraz częściej w nowoczesnych salach teatralnych wykorzystuje się mobilne podesty sceniczne, jakie proponuje m.in. firma Wamat. Są wykonane z lekkiego aluminium, przystosowane do mocowania kotar, osłon, dekoracji i akcesoriów scenicznych. Można je wygłuszyć oraz dowolnie ze sobą łączyć, w zależności od potrzeb, liczby aktorów na scenie i wielkości widowni. Dodatkowym wyposażeniem są schodki, uchwyty, klamry i poręcze.

Widownia w sali koncertowej

To miejsce szczególne. Widownia powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby widzowie i uczestnicy spektaklu teatralnego mieli zapewniony maksymalny komfort, co bezpośrednio przekłada się na ocenę wydarzenia. Do wyrównania nagłośnienia zaleca się nachylenie widowni minimum o 12 cm, wraz ze zwiększeniem wysokości umieszczenia kolejnych rzędów. Dzięki temu fale docierają bezpośrednio do każdego z widzów. Konstrukcję widowni należy dostosować więc do wielkości sali teatralnej, a także do warunków akustycznych w niej panujących. Konstruuje się ją m.in. z podestów, a także z podstaw teleskopowych, jak w przypadku widowni od firmy Wamat. To umożliwia stworzenie dla widzów miejsca o dobrej akustyce i widoczności.

Budowa sali teatralnej wymaga wiedzy z zakresu norm i akustyki, ale też dostępnych na rynku możliwości, które pozwolą osiągnąć najlepszą słyszalność w pomieszczeniu, często pomimo wielu ograniczeń.