Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Jak można składać krzesła na trybuny?

Zamawiając trybuny u producenta, kupujący dokładnie precyzuje parametry jej konstrukcji oraz cechy wyglądu. To samo dotyczy krzeseł, które znajdą się na trybunie. Jednym z czynników decydujących o ich charakterze jest sposób składania.

składanie trybuny

Krzesła na trybuny składają się na dwa sposoby: ręcznie lub elektrycznie. Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy od preferencji oraz wymagań nabywcy.

Ręczne składanie krzeseł na trybuny

Składanie ręczne odbywa się za pomocą dostarczonej przez producenta dźwigni o długości ok. 1,20 m. Krzesła w rzędach trybuny są ze sobą połączone poziomą, metalową rurką znajdującą się za oparciami. Za pomocą dźwigni podnosi się rurkę łączącą, która zwalnia specjalną zapadkę i powoduje złożenie krzeseł. Wystarczy podtrzymać krzesła i ostrożnie je położyć na podłodze.

Zestawy połączone rurką liczą maksymalnie do 4 krzeseł, dlatego też za jednym razem nie da się złożyć całego rzędu. Ograniczenie ilości składanych na raz krzeseł ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygody składającego, który mógłby sobie nie poradzić z ciężarem metalowej konstrukcji.

Elektryczne składanie krzeseł

Składanie elektryczne odbywa się automatycznie, za pomocą siłowników.

Sterowanie składaniem polega na  wciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie i krzesła zaczynają się składać po kolei, niemal jak meksykańska fala, tak by nie wykorzystywać zbyt dużego poboru prądu. Złożenie wszystkich krzeseł na trybunie zajmuje około 10 minut. Ze względów bezpieczeństwa powinno być nadzorowane.

Sposób składania krzeseł może zaważyć na wygodzie użytkowania trybuny. Składanie ręczne lepiej sprawdza się w przypadku mniejszych obiektów, ponadto wymaga pewnej wprawy. Składanie elektryczne nie łączy się z takim wysiłkiem jak ręczne. Wybór zautomatyzowanego rozwiązania skraca czas składania krzeseł, w szczególności gdy widownia składa się z kilkunastu trybun.