Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Jaka powinna być grubość krzeseł przeznaczonych na trybuny?

Krzesła na trybuny muszą spełniać szereg wymogów technicznych, a ponadto swoimi parametrami odpowiadać cechom trybuny, na której zostaną zamontowane. Jednym z aspektów, których nie można pominąć, wybierając odpowiedni model, jest grubość krzesła.

Wamat - krzesła całkowicie składane

Rys. Krzesło całkowicie składane. „E” – grubość krzesła po złożeniu.

Dlaczego grubość krzesła na trybuny jest ważna?

Krzesło to niezwykle istotnym element, który może zaważyć na składaniu trybuny teleskopowej. Źle dobrane spowoduje, że dana konstrukcja zwyczajnie się nie złoży.

Gdy trybuna jest rozłożona, krzesło znajduje się powyżej poziomu jej stopni. Kiedy przystąpimy do składania, musi zostać położone na płasko, tak by umożliwić schowanie stopnia-szuflady. Ważne, by swobodnie „wjechało” pomiędzy poszczególne poziomy trybuny, niczego nie uszkadzając.

By uniknąć kłopotliwej sytuacji, należy dobrać odpowiednią grubość krzesła, czyli element oznaczony literą „E” na rysunku powyżej.

Jak dobrać grubość krzesła na trybuny?

W przypadku krzeseł całkowicie składanych absolutne minimum wynosi 13,5 cm grubości po złożeniu. Tak cienkie modele z reguły pozbawione są tapicerki. Krzesła z obiciem zajmują więcej przestrzeni – nawet do 30 centymetrów.

Dlaczego to takie ważne? Na wysokość każdego poziomu trybuny składa się nie tylko grubość krzesła, ale też wysokość stopnia, na którym zamocowano krzesło. Powszechny w krajach zachodniej Europy standard zakłada, że poziom („szuflada”) trybuny nie powinien wynosić mniej niż 27 cm, która to liczba jest sumą grubości złożonego krzesła i wysokości stopnia, do którego je zamocowano. Ponieważ konstrukcja trybuny przede wszystkim musi być bezpieczna i wtrzymała, grubość danego stopnia nie może być mniejsza niż 10 cm. Tym sposobem na krzesło pozostaje 17 cm.

Grubość krzeseł w dużej mierze zależna jest od rodzaju trybuny, na której konkretne modele zostaną zamontowane. Właściwie dobrane krzesło powinno bez problemu całkowicie się złożyć, tak by swobodnie schować się w szufladzie trybuny razem ze stopniem, na którym zostało zamocowane.