Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Projektowanie budynków widowiskowych - na co zwracać uwagę?

Dziś na blogu porozmawiamy o tym, jak należy zabrać się za projektowanie budynków widowiskowych.

Sala koncertowa, teatr, opera, amfiteatry i inne budynki widowiskowe wymagają stworzenia projektu, który nie tylko będzie spełniał określone normy i będzie zgodny z konkretnymi wymaganiami, lecz także pozwoli stworzyć miejsce sprzyjające zarówno osobom występującym na scenie, jak i widzom. Należy więc zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów i elementów budynków, które odgrywają w tych aspektach szczególną rolę. Takie projekty różnią się w zależności od ich przeznaczenia i przewidywanej wielkości organizowanych wydarzeń.

Projektowanie budynków widowiskowych – kształt pomieszczenia

Sala, w której odbywać się będą występy, koncerty i spektakle powinna zwrócić największą uwagę projektanta. Ważne jest, aby cechowała się dobrymi właściwościami akustycznymi, na co ma wpływ m.in. jej kształt. Każde pomieszczenie jest zespołem rezonatorów i w zależności od częstotliwości dźwięku pobudzającego zostaje ono pobudzone do drgań cechujących się odpowiednią częstotliwością.

Projekty budynków widowiskowych bardzo często przewidują budowę sali w kształcie, który jest inny niż kształt prostopadłościanu. Jest to uwarunkowane lepszym rozpraszaniem energii. Wyjątek stanowi sala w kształcie kulistym i walcowym.

Scena sercem każdego widowiska

Ważne wydarzenia nie mogą odbyć się bez odpowiedniej sceny, na której skupiona jest cała uwaga widowni. Projekty budynków widowiskowych powinny uwzględniać przeznaczenie tego miejsca, które jest często bardzo różnorodne i wymaga przystosowania pomieszczeń do wydarzeń o różnym charakterze. Przykładowo, jednego dnia w budynku może odbywać się koncert orkiestry symfonicznej, a kolejnego  rozgrywki sportowe czy też spektakl teatralny. W wielu takich przypadkach wykorzystuje się sceny mobilne, które znaleźć można w ofercie m.in. firmy Wamat. Umożliwiają one tworzenie scen modułowych, łączenie poszczególnych elementów, a także ich szybkie złożenie. Muszą one jednak posiadać odpowiednie mocowania, dzięki którym możliwe będzie stworzenie odpowiedniej scenerii i montaż oświetlenia dostosowanego do potrzeb konkretnego wydarzenia.

Scena musi być bezpieczna dla artystów, dlatego jej powierzchnię pokrywa się materiałem antypoślizgowym. Wykonana jest z trwałego i odpornego na obciążenia aluminium. Nogi podestu mogą mieć jedną wysokość lub być regulowane. Drugi wariant poleca się, jeżeli w budynku będą organizowane imprezy o bardzo różnym charakterze.

Projektowanie budynków widowiskowych - scena

Miejsce dla widza

Budowa budynków widowiskowych wymaga uwzględnienia w sposób szczególny oczekiwań przyszłego widza. Przygotowane dla niego miejsce musi spełniać kilka warunków – być bezpieczne, zapewniać dobrą słyszalność i widoczność tego, co dzieje się na scenie. Kiedy projektowane są widownie należy zwrócić uwagę na: 

  • założoną pojemność sali;
  • bezpieczeństwo widza;
  • łatwy dostęp do poszczególnych sektorów;
  • oświetlenie.

Należy uwzględnić również normy i wymogi dotyczące ewakuacji. Zgodnie z normą PD 7974-6:2004, prędkość poruszania się ludzi po drogach ewakuacyjnych, przedstawiana po poziomej drodze ewakuacyjnej nie może być mniejsza niż  1,2 m/s, a po pionowej drodze ewakuacyjnej w dół – 0,8 m/s, z kolei szybkość przechodzenia ludzi przez drzwi ewakuacyjne musi wynosić 1,3 osoby/s/metr czynnej szerokości otworu drzwiowego. Projektowanie budynków widowiskowych obejmuje więc aspekty nie tylko wizualne, lecz także bezpieczeństwa, które podlegają rygorystycznym normom, które należy spełnić w przypadku każdej takiej inwestycji.

Budowa budynków widowiskowych wymaga współpracy wielu specjalistów, inżynierów, projektantów i architektów. Aby powstał projekt zgodny z oczekiwaniami inwestora, pomysłodawcy i widza, musi on spełnić wiele ważnych wymogów. Do użytku publicznego budynek zostanie dopuszczony jednak tylko wtedy, kiedy będzie zgodny z normami prawnymi. Konieczne jest więc wszechstronne spojrzenie na projekt, jego szczegółowa analiza, a niekiedy wielokrotna modyfikacja.