Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Nazwa obiektu: MOSiR Rybnik, kąpielisko RUDA

Data realizacji: maj 2014 r.

Szczegóły realizacji: Dostawa i montaż sceny z podestów modułowych PAL-3 oraz zadaszenia estradowego ZE-1212Q  w ramach realizacji kontraktu „Modernizacja kąpieliska RUDA przy ul. Gliwickiej w Rybniku”.