Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Nazwa obiektu: stadion AZS w Łodzi
Data realizacji: czerwiec 2008 r. i styczeń 2009 r.
Szczegóły realizacji: Dostawa i montaż modułowej trybuny czterorzędowej MT-4.