Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Data wykonania: 2020 r.
Szczegóły realizacji: Zamówienie dotyczyło wykonania dwóch trybun 3-rzędowych i dwóch 2-rzędowych umieszczonych symetrycznie po obu stronach trybuny zadaszonej. Trybuny 3-rzędowe posiadają po 51 miejsc siedzących, a 2-rzędowe po 101 miejsc. Na widowni zamontowano siedziska modelu WO-06 firmy Prostar.