Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Nazwa obiektu: siedziba Operatora Systemu Przesyłowego w Bielawie, Konstancin – Jeziorna
Data realizacji: lipiec 2006 r.
Szczegóły realizacji: Dostawa i montaż trybuny teleskopowej TW-0 wraz z wózkami jezdnymi oraz konstrukcji sceny. 

Produkty wykorzystane w realizacji: