Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Szczegóły realizacji: Całość zamówienia obejmowała wykonanie 12-rzędowej trybuny teleskopowej TW-2 z dwoma ciągami schodowymi po zewnętrznych stronach trybuny.


Produkty wykorzystane w realizacji:

• Trybuna teleskopowa TW-2