Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Nazwa obiektu: Kino Mszczonów

Data realizacji: 2005 r.

Szczegóły realizacji: Dostawa i montaż trybuny teleskopowej TW-2 dla kina w Mszczonowie. Zamówienie obejmowało wykonanie 9-rzędowej trybuny TW-2E z 146 miejscami siedzącymi i umieszczonym centralnie ciągiem schodowym. 

Produkty wykorzystane w realizacji:

• Trybuna teleskopowa TW-2