Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Nazwa obiektu: Studio telewizyjne – Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data realizacji: 2008 r.

Szczegóły realizacji: Dostawa i montaż trybuny teleskopowej TW-2. Zamówienie obejmowało wykonanie 6-rzędowej trybuny TW-2 z 96 miejscami siedzącymi i dwoma ciągami schodowymi umieszczonymi po zewnętrznych stronach trybuny.

Produkty wykorzystane w realizacji:

• Trybuna teleskopowa TW-2