Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Szczegóły realizacji: Zamówienie obejmowało wykonanie 8-rzędowej trybuny teleskopowej o 236 miejscach siedzących. 

Produkty wykorzystane w realizacji:

• Trybuna teleskopowa TW-2