Skontaktuj się z nami! +48 17 58 40 280 | wamat@wamat.pl

Sceny, Estrady, Trybuny - Producent Wamat

Data wykonania: 2018 r.
Szczegóły realizacji: Zamówienie dotyczyło wykonania 5-rzędowej zadaszonej trybuny stałej ZW-5, zawierającej 16 modułów z siedzeniami i 3 moduły schodowe. Na trybunie znajduje się 246 miejsc siedzących. Siedziska wykorzystane w realizacji to model Wo-06.